Kurz o prvý poľovný lístok - Obvodná poľovnícka komora Zvolen

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prihláška na kurz o prvý poľovný lístok

Aktuálne poplatky za kurz

Časti kurzu

Poplatok v EUR

Teoretická príprava

180

Strelecká príprava

70

Skúška z poľovníctva

80

Spolu

330

Doplnková skúška

 35

Priebeh kurzu

Časti kurzu

Začiatok

Koniec

Teoretická príprava

03.03.2018

22.04.2018

Praktická príprava

22.04.2018

22.04.2019

Strelecká príprava

sept. 2018

sept. 2018

Skúška z poľovníctva (test)

máj 2019

máj 2019

Doplnková skúška

máj 2019

máj 2019

Tématický plán na rok 2018
(subor PDF)

Dátum

Hodina
od - do

Skup.

Predmet

Meno prednášatela

Počet hodín

Miesto

03.03.2018
04.03.2018

7.15 - 14.00
8.00 - 13.00

I.

Poľovnícka osveta

Ing. Končko Pavel

10

Dom poľovníkov

10.03.2018
11.03.2018

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

II.

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

10

Dom poľovníkov

17.03.2018
18.03.2018

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Miščík Lukáš

10

TU Zvolen, stará budova, poslucháreň L5

24.03.2018
25.03.2018

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

10

TU Zvolen, stará budova, poslucháreň L5

07.04.2018
08.04.2018

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníckych zbraní a streliva a ochrana prírody

Ing. Pšidova Eva, PhD.

10

Dom poľovníkov

14.04.2018
15.04.2018

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

VII.

Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Ing. Huliak Rudolf

10

Dom poľovníkov

21.04.2018
22.04.2018

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

V.

Poľovnícka kynológia
Choroby psov

Ing. Stanovský Miroslav, CSc.

10

Strelnica  Sielnica

Rozsah a náplň praktickej prípravy na skúšky z poľovníctva


Poľovnícka osveta (min. 15. hodín)

- účasť alebo pomoc na kultúrno-osvetových podujatiach SPK, OPK, SPZ, OkO SPZ
- účasť alebo pomoc na výstavách poriadaných PZ, OkO SPZ,SPZ, SPK, OPK,
- spolupráca pri vedení krúžkov mladých priateľov poľovníctva

poľovníctvo, zoológia, biológia (min. 20.hodín)

- účasť alebo výpomoc na chovateľskej prehliadke
- oboznámenie sa zo stavmi zveri, druhovým zastúpením zveri v revíroch
- pozorovanie alebo sčítanie zveri

Starostlivosť a ochrana zveri (min. 20.hodín)

- budovanie alebo oprava poľovníckych zariadení
- čistenie, dezinfekcia okolia kŕmidiel, solísk
- príprava krmiva pre zver
- prikrmovanie zveri v čase núdze, naplnenie solísk
- pomoc pri ochrane zveri
- pomoc pri zlepšovaní úživnosti poľovného revíru


Lov zveri (min. 15.hodín)

- účasť na poľovačkách ako pomocník
- účasť na individuálnej poľovačke ako pozorovateľ
- účasť na odchyte živej zveri

kynológia (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť alebo pomoc na výstavách a skúškach psov
- pomoc pri výcviku psov

strelectvo (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť na streleckých podujatiach poriadaných OPK Zvolen ako pomocník pri ich organizácií


K záverečným skúškam môže byť pripustený len ten uchádzač, ktorý si podá žiadosť na záverečnú skúšku z poľovníctva, zaplatí stanovený poplatok, absolvoval minimálne 60 hodin z teoretickej časti, odpracoval počas praxe minimálne 100 hodín a to v rozsahu uvedenom vyššie a úspešne absolvoval streleckú prípravu !!!!!!!!

Skúšobné testy nájdete na stránke www.polovnickeskusky.sk po zaregistrovaní obvodnou poľovníckou komorou vo Zvolene (bližšie informácie Vám podá kancelária OPK Zvolen)

Prajeme Vám veľa pekných zážitkov počas kurzu a úspešné zvládnutie záverečných skúšok.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky